Úterý, 12. listopadu 2019

Další převody pozemků v Karlovarském kraji státním organizacím

04.07.2013
Další převody pozemků v Karlovarském kraji státním organizacím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Bystřice u Hroznětína státním podnikům Lesy ČR a Povodí Ohře v účetní hodnotě 50 tisíc korun.
Tři pozemky o celkové výměře 6.796 m2 převedl ÚZSVM na Lesy ČR, státnímu podniku Povodí Ohře byla předána pozemková parcela, která tvoří koryto drobného vodního toku o výměře 313 m2.
 
Převedené nemovitosti budou těmito organizacemi využity k účelům, které vyplývají z výkonu jejich působnosti a předmětu činnosti.