Úterý, 12. listopadu 2019

Motel Panorama ze 70. let prodán ve výběrovém řízení

30.07.2013
Motel Panorama ze 70. let prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), prodal po několika kolech výběrového řízení za více než 5 milionů korun v minulosti velmi oblíbený restaurační a ubytovací komplex – motel Panorama. Areál byl zbudovaný pro zájemce o sportovní, kulturní a turistické akce ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Majetek tvoří 6 staveb a 9 pozemků o výměře cca 11 tis. m2, v jeho sousedství se nachází krytá tenisová hala, tenisové kurty i letní koupaliště.
 
Tělovýchovná jednota Ferrum Frýdlant nad Ostravicí provozovala tento areál od sedmdesátých let minulého stolení až do roku 2008. K datu 31. 7. 2012 došlo k ukončení jejího práva bezplatně areál užívat, a to dohodou s ÚZSVM. V letech 2008 až 2012 probíhala vzájemná bezvýsledná jednání v rámci uživatelem uplatněného práva na přednostní prodej areálu. Nakonec prodej areálu proběhl v červnu 2013 a ÚZSVM vybral kupujícího s nejvyšší nabídnutou kupní cenou.
 
Změna vlastníka by v budoucnu mohla vést k obnově služeb a prestiže původního komplexu, nelze ale vyloučit i rozsáhlou rekonstrukci pro jiné účely stanovené platnou územně plánovací dokumentací.