Neděle, 26. ledna 2020

Muzeum Českého venkova Kačina získalo do sbírky sochu Madony

22.07.2013
Muzeum Českého venkova Kačina získalo do sbírky sochu Madony
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), získal jako součást movitých věcí, které připadly státu z trestné činnosti, poškozenou sošku Madony s Ježíškem. Soudní znalec datoval její vznik na přelom 19. - 20. století a ocenil ji na 6 tisíc korun. Socha má výšku 32 cm a stojí na 8 cm soklu.
ÚZSVM oslovil pobočku Národního zemědělského muzea Praha -  Muzeum Českého venkova Kačina, které o ni projevilo zájem. ÚZSVM převedl tento historický artefakt bezúplatně.