Úterý, 7. dubna 2020

Pozemek v průmyslovém parku vynesl tři miliony korun

26.07.2013
Pozemek v průmyslovém parku vynesl tři miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek o výměře 6460 m2 v katastrálním území Příbram za téměř 3 miliony korun.
Jednalo se o pozemek v areálu Příbramského průmyslového parku, který slouží jako  zpevněná odstavná  a manipulační plocha. Výnos z prodeje pozemku firmám FOBZ a.s. a EPS odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.