Pondělí, 17. února 2020

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou získal zpět pozemek pod farou

19.07.2013
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou získal zpět pozemek pod farou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v návaznosti na výzvu k vydání majetku, kterou obdržel dne 19. 3. 2013 v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Předmětem výzvy byl pozemek v katastrálním území Klučenice, který funkčně souvisí s  budovou č.p. 15. Jedná se o pozemek pod farou ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, která původně sloužila jako obydlí duchovních.
 
Na základě zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, byla již dříve navrácena Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou fara Klučenice na stavební parcele č. 15/2, avšak bez pozemku.
 
Převod pozemku se uskutečnil na základě dohody o vydání majetku církvi uzavřené dne 28. 5. 2013, právní účinky vkladu vlastnického práva nabyly dne 3. 6. 2013, přičemž vklad byl proveden dne 17. 6. 2013.