Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM podpořil vznik zařízení na likvidaci biologického odpadu ve Volyni

08.07.2013
ÚZSVM podpořil vznik zařízení na likvidaci biologického odpadu ve Volyni
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodalo městu Volyň pozemek, na němž má vzniknout kompostárna na zpracování a ukládání odpadu biologického původu. Prodejní cena parcely činila 230 tisíc korun.
Volyně již nechala zpracovat a schválit investiční záměr pro vybudování kompostárny, která plně pokryje potřebu nejen města, ale i okolních obcí. Výstavba uvedeného zařízení tak významně přispěje ke zlepšení životního prostředí v této části Pošumaví.   Finanční prostředky získané z prodeje odvedl ÚZSVM do státní pokladny.
 
Pozemek v minulosti sloužil jako dobývací prostor místní cihelny. Po ukončení výroby se hliniště využívalo řadu let k ukládání komunálního odpadu.