Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM předal obci pozemek pod památníkem

15.07.2013
ÚZSVM předal obci pozemek pod památníkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Přísečná pozemek pod veřejnou zelení.
Na parcele o výměře 824 m² stojí autobusová zastávka a památník obětem války. Obec hodlá na části pozemku vybudovat chodník podél silnice, a zvýšit tak bezpečnost chodců, kteří v současné době užívají krajnici frekventované vozovky. Účetní hodnota pozemku je necelých 3 tisíce korun.
 
Součástí bezúplatného převodu je smluvní závazek obce, že pozemek ani jeho část nepřevede po dobu deseti let na jiného vlastníka a ani jej nebude komerčně využívat či pronajímat.