Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl deset pozemků pod komunikacemi městu Jirkov

29.07.2013
ÚZSVM převedl deset pozemků pod komunikacemi městu Jirkov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jirkov pozemky o rozloze větší než 1 hektar.
Předmětem převodu nemovitostí bylo celkem 10 pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Jirkov a leží pod místními komunikacemi II., III. a IV. třídy v sídelní části zastavěného území města Jirkov - Vinařice II a Osada.
 
Některé z převedených pozemků byly původně evidovány na listu vlastnictví jako „neznámý vlastník“, a tak jejich převodu do vlastnictví města Jirkov předcházelo časově náročné dohledávání vlastnických vztahů k pozemkům v minulosti.
 
Převodem pozemků o celkové rozloze 12.400 m2 v účetní hodnotě bezmála 2 miliónů korun došlo ke sjednocení vlastníka pozemků s vlastníkem těles místních komunikací.