Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v CHKO České středohoří

01.07.2013
ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v CHKO České středohoří
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli státnímu podniku Lesy České republiky nemovitosti za více než půl milionu korun.
Předmětem bezúplatného převodu bylo celkem 14 pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebušín. Parcely o rozloze 9.532 m2 a účetní hodnotě 559 tisíc korun jsou zalesněné a tvoří okraje lesních komplexů, nebo slouží jako nezpevněné lesní cesty. Proto byly převedeny společnosti Lesy ČR, která je využije v rámci své působnosti a stanoveného předmětu činnosti.
 
Všechny uvedené pozemky leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a původně byly evidovány na listu vlastnictví „neznámý vlastník“. Jejich převodu Lesům ČR tak předcházela časově náročná lustrace nabývacích titulů prokazujících vlastnictví České republiky.