Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl městu Litoměřice pozemky za půl milionu korun

25.07.2013
ÚZSVM převedl městu Litoměřice pozemky za půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Litoměřice další nemovitosti, tentokrát v celkové účetní hodnotě téměř půl milionu korun.
Jednalo se o celkem 11 pozemků v katastrálním území Litoměřice. Osm pozemků o celkové rozloze 1.758 m2 leží pod tělesy místních komunikací.
 
Další tři pozemky jsou součástí areálu mateřské školy v Alšově ulici, která je ve vlastnictví města Litoměřice. Převedené pozemky se nacházejí z části pod stavbou mateřské školy a na části byla vystavěna venkovní terasa.  Jeden pozemek tvoří pruh zeleně a zpevněné plochy. Rozloha nemovitostí je 111 m2.
 
Všechny uvedené pozemky leží ve IV. zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří.