Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal byt v Turnově

12.07.2013
ÚZSVM prodal byt v Turnově
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení členská práva ve Stavebním bytovém družstvu Turnov k bytové jednotce 1+1 v Turnově, a to za 588 tisíc korun.
Byt o celkové podlahové ploše 37,81 m2 se nachází ve 4. nadzemním podlaží v klidné části města Turnova v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.
 
ÚZSVM získal majetek na základě usnesení Okresního soudu v Semilech jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.