Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

18.07.2013
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 700 tisíc korun z prodeje tří pozemků v katastrálním území Přísečná na Českokrumlovsku.
Jednalo se o přímý prodej vlastníkům staveb na dotčených pozemcích. Dva pozemky o celkové výměře 403 m² byly zastavěny stavbou jiného vlastníka a jeden pozemek o výměře 916 m² tvořil funkční celek s nemovitostí nabyvatele.
 
ÚZSVM převodem majetku umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a stavbám.