Úterý, 12. listopadu 2019

Z likvidace částí kradených aut vzniklo 1,5 tuny odpadu

17.07.2013
Z likvidace částí kradených aut vzniklo 1,5 tuny odpadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil odbornou likvidaci 14 motorů, 12 hliníkových a litinových bloků, 45 řídících jednotek, plechů a štítků od různých typů vozidel. Celkem bylo zlikvidováno bezmála 1,5 tuny odpadu.
Všechny předměty pocházejí z rozsáhlé majetkové trestné činnosti několika obžalovaných a byly zajištěny při domovních prohlídkách. U motorů byla vybroušená výrobní čísla. Řídící jednotky, hliníkové a litinové bloky byly zbroušeny a poškozeny záseky tupým předmětem, takže se nepodařilo ztotožnit věci s jejich vlastníky, a to ani po veřejném vyhlášení popisu zabavených předmětů. Jelikož se v zákonné lhůtě nikdo nepřihlásil, soud podle zákona odevzdal ÚZSVM věci k realizaci.