Úterý, 12. listopadu 2019

Zvíkov získal od ÚZSVM pozemky v centru obce

09.07.2013
Zvíkov získal od ÚZSVM pozemky v centru obce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), převedl bezúplatně do vlastnictví obce Zvíkov dva pozemky v jejím katastru. Souhrnná účetní hodnota obou nemovitostí činí necelých 19 tisíc korun.
První z převedených pozemků slouží jako veřejné prostranství kolem obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Zvíkovští na něm plánují vybudovat dětské hříště a dále zpevněnou místní komunikaci, která usnadní přístup k budově úřadu i hasičské zbrojnice.
 
Druhý z nově nabytých pozemků bezprostředně navazuje na předchozí parcelu. V katastru nemovitostí je veden v kategorii vodní plocha, vodní nádrž umělá. Nemovitost o výměře 669 m² slouží potřebám obce jako požární nádrž.