Úterý, 25. června 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice

24.06.2019
Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v loňském roce od Ministerstva financí pozemek, jehož součástí je stavba chaty nedaleko obce Sedlice u Želivi. Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce.

Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích

24.06.2019
Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích
Českobudějovickému pracovišti se podařilo úspěšně vyřešit zápis nedostatečně identifikovaných vlastníků, který byli uvedeni na celkem čtyřech listech vlastnictví pro katastrální území Hrdějovice.

ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic

20.06.2019
ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR devět pozemků o celkové výměře 1 446 m2, které byly pro ŘSD nepotřebné.

Garáž z dědictví vydala své tajemství

19.06.2019
Garáž z dědictví vydala své tajemství
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzalo do správy zděnou řadovou garáž v Pelhřimově, která jako odúmrť připadla do vlastnictví státu. Původnímu majiteli garáž sloužila jako skladiště.

Důležitost pozemku není v jeho velikosti

18.06.2019
Důležitost pozemku není v jeho velikosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích převzal od Ředitelství silnic a dálnic pozemek o rozloze 19 m2.

Z Tábora až do Teplic za šachovou partií

18.06.2019
Z Tábora až do Teplic za šachovou partií
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému oblíbenou společenskou hru šachy.

Zamokřený pozemek v Nakolicích koupili sousedé

17.06.2019
Zamokřený pozemek v Nakolicích koupili sousedé
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo úspěšné při prodeji majetku v Nakolicích nedaleko Nových Hradů.

Kupní cena vah v elektronické aukci mnohonásobně převýšila nejnižší podání

17.06.2019
Kupní cena vah v elektronické aukci mnohonásobně převýšila nejnižší podání
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo retro kuchyňskou váhu prostřednictvím elektronické aukce za 855 Kč.

ÚZSVM prodal Jistebnici pozemek za 300 Kč

14.06.2019
ÚZSVM prodal Jistebnici pozemek za 300 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v přímém prodeji městu Jistebnice pozemek pod požární nádrží za 300 Kč.

Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč

13.06.2019
Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal starožitnou váhu, kterou vzápětí prodal prostřednictvím Elektronického aukčního systému.

Lesy ČR získaly sedm pozemků v hodnotě téměř 100 tisíc korun

12.06.2019
Lesy ČR získaly sedm pozemků v hodnotě téměř 100 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci od začátku roku 2019 bezúplatně převedl Lesům České republiky sedm pozemků s celkovou výměrou 14 192 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 98 422 Kč.

Biologické centrum Akademie věd získalo od ÚZSVM tři počítače

11.06.2019
Biologické centrum Akademie věd získalo od ÚZSVM tři počítače
Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupován státu ve věcech majetkových předalo tři počítačové sestavy Biologickému centru Akademie věd ČR, které o ně projevilo zájem.

ÚZSVM v Táboře převzal od AOPK pozemky v hodnotě téměř 1,5 milionu korun

10.06.2019
ÚZSVM v Táboře převzal od AOPK pozemky v hodnotě téměř 1,5 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pozemky v účetní hodnotě téměř 1 500 000 Kč.

Zaměstnanci ÚZSVM pomáhají plnit sny

10.06.2019
Zaměstnanci ÚZSVM pomáhají plnit sny
V kolektivu zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově patří k zažité tradici přispívat prostřednictvím různých charitativních sbírek na pomoc potřebným. Nyní zaměstnanci pomohli splnit sen muži z Vysočiny.

Pracovní nářadí z trestné činnosti poslouží k podnikání

10.06.2019
Pracovní nářadí z trestné činnosti poslouží k podnikání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích získal na základě Usnesení Okresního soudu v Prachaticích podle trestního zákoníku pracovní nářadí, které bylo zabráno za přečin krádeže a poškození cizí věci. Protože o toto náčiní neprojevila zájem žádná organizační složka státu a ani nebylo k zapotřebí pro činnost samotného ÚZSVM, bylo následně nabídnuto k prodeji v elektronickém aukčním systému.

Jílovice koupily pozemky v sousední vesnici

07.06.2019
Jílovice koupily pozemky v sousední vesnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích prodal obci Jílovice dva pozemky o celkové výměře 747 m2, které se nacházejí v sousední obci Kojákovice. Pozemky byly prodány za 137 000 korun.

ÚZSVM prodal pozemek s věcným břemenem ve Skalici na Táborsku

07.06.2019
ÚZSVM prodal pozemek s věcným břemenem ve Skalici na Táborsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v obci Skalice pozemek o výměře 34 m2, který se nachází v blízkosti místního hřbitova, za 7 330 Kč.

ÚZSVM ve Strakonicích prodal dřevní hmotu

07.06.2019
ÚZSVM ve Strakonicích prodal dřevní hmotu
Z důvodu ochrany obyvatel a odvrácení případného nebezpečí škody na sousedním majetku zajistil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích pokácení stromů ve dvou katastrálních územích, a to ve Vodňanech a Střelských Hošticích.

ÚZSVM převedl nepotřebný majetek státu v Lomnici nad Lužnicí

06.06.2019
ÚZSVM převedl nepotřebný majetek státu v Lomnici nad Lužnicí
V rámci přebírání nepotřebného majetku od jiných organizačních složek státu převzalo jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mimo jiné i tři pozemky Ředitelství silnic a dálnic v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí. Důvodem bylo to, že se na pozemcích nachází místní komunikace vedená v pasportu místních komunikací jako chodník při silnici I/24.

ÚZSVM prodal městu Počátky pozemky navazující na rekultivovanou skládku

05.06.2019
ÚZSVM prodal městu Počátky pozemky navazující na rekultivovanou skládku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal pozemek městu Počátky za 80 870 korun. Jedná se o pozemek o výměře 540 m2, který bezprostředně navazuje na zrekultivovanou skládku.