Pondělí, 18. března 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

Milevsko získalo pozemky v areálu tenisových kurtů

15.03.2019
Milevsko získalo pozemky v areálu tenisových kurtů
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Milevsko pozemky o celkové výměře 442 m2 v areálu tenisových kurtů za 303 520 Kč.

Vichřice dopomohla novému majiteli přečkat zimní mrazy

15.03.2019
Vichřice dopomohla novému majiteli přečkat zimní mrazy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře prodal dřevo na palivo ze statné větve, které se ze stromu odlomila kvůli nedávné vichřici. Dřevo bylo prodáno v elektronické aukci za 1 001 korun.

Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu

15.03.2019
Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejnilo v loňském roce po zavedení elektronického aukčního systému elektronické nabídky na 180 položek movitých věcí.

Zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali padělanou bundu

13.03.2019
Zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali padělanou bundu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích připadla na základě rozsudku Okresního soudu v Prachaticích černá pánská sportovní bunda, která byla neoprávněně označená ochrannou známkou.

ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin

12.03.2019
ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal dva pozemky o celkové výměře 2 960 m2, které se nacházejí v areálu prodejny stavebnin v Počátkách.

Úspěšný prodej pozemku ve Strážovicích

11.03.2019
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obohatilo státní pokladnu o 140 000 Kč, které získalo za prodej pozemku na okraji obce Strážovice na Písecku.

Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici

04.03.2019
Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci odvedl do státního rozpočtu částku 220 000 Kč za prodej spoluvlastnického podílu na pozemku o výměře 2 023 m2 v katastrálním území Nová Včelnice poblíž Jindřichova Hradce.

Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu

28.02.2019
Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu
Provozní zaměstnanci strakonického odboru Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se pustili do zvelebování prostor v sídle tohoto pracoviště. Byla přestěhována spisovna, která sousedila s kanceláří uvolněnou nájemcem, chodbičkou a malým skladem, čímž vznikl praktický celek vhodný k nabídnutí pro komerční využití.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohl dohledat nedostatečně identifikované vlastníky pozemků

28.02.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci pomohl v loňském roce ve spolupráci s potencionálními dědici dohledat údaje o 11 osobách, původních majitelích nemovitostí, a podat podnět k projednání dědictví u příslušných soudů. Jednalo se celkem o 21 pozemků o celkové výměře 75 061 m2.

Dopravní prostředky za více než 100 000 Kč předány likvidátorovi společnosti

27.02.2019
Dopravní prostředky za více než 100 000 Kč předány likvidátorovi společnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal likvidátorovi dopravní prostředky získané z odúmrtě.

Prodejem pozemků se podařilo zcelit zemědělský areál v Jetěticích

27.02.2019
Prodejem pozemků se podařilo zcelit zemědělský areál v Jetěticích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařil se spoluvlastnickými podíly ve výši ½ pozemků v katastrálním území Jetětice na Písecku. Pozemky byly dříve zapsány na zaniklý Státní statek n.p. Milevsko.

Prachatické pracoviště ÚZSVM prodává a převádí nepotřebný majetek státu

25.02.2019
Prachatické pracoviště ÚZSVM prodává a převádí nepotřebný majetek státu
Od 1. března 2016, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o majetku státu, která umožnila ÚZSVM přebírat nepotřebný nemovitý majetek státu, převzalo prachatické pracoviště ÚZSVM od čtyř organizačních složek majetek v celkové účetní hodnotě převyšující 30 mil. Kč.

Vitějovice získaly pozemek v hodnotě přesahující 110 tisíc korun

25.02.2019
Vitějovice získaly pozemek v hodnotě přesahující 110 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prachaticích získal od Ředitelství silnic a dálnic pozemek, který ŘSD již nepotřebovalo ke své činnosti. ÚZSVM pozemek převedl bezúplatně obci Vitějovice, neboť na něm jsou polní cesty.

Kamenný dům z osmdesátých let devatenáctého století má opět jediného vlastníka

25.02.2019
Kamenný dům z osmdesátých let devatenáctého století má opět jediného vlastníka
Českobudějovickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla na základě dědického řízení polovina domu, jehož stáří je datováno do roku 1871.

ÚZSVM prodal pozemek v Blažejově

22.02.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Blažejově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodal pozemek o velikosti 585 m2 včetně smrků s kůrovcem v katastrálním území Blažejov za 26 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek na území České Kanady

22.02.2019
ÚZSVM prodal pozemek na území České Kanady
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 156 m2 v Potočné u Číměře, která se nachází v oblasti přírodního parku Česká Kanada. Kupní cena pozemku činila 25 000 Kč.

ÚZSVM předal 100 let staré zlaté hodinky Puncovnímu úřadu

22.02.2019
ÚZSVM předal 100 let staré zlaté hodinky Puncovnímu úřadu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal Puncovnímu úřadu zlaté hodinky a jiné cennosti přibližného stáří 100 let.

ÚZSVM v Prachaticích zlikvidoval nelegální přepínač tachografu

20.02.2019
ÚZSVM v Prachaticích zlikvidoval nelegální přepínač tachografu
Prachatické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě trestního příkazu Okresního soudu v Prachaticích dálkové ovládání černo-stříbrné barvy, tzv. přepínač tachografu. Přepínačem bylo neoprávněně manipulováno s tachografem, který poté měnil zaznamenávaná data na kartu řidiče a do paměti digitálního tachografu tím, že do nich vkládal nepravdivé údaje o povinné bezpečnostní přestávce v jízdě.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci pozemek v Jílovicích u Trhových Svinů

19.02.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci pozemek v Jílovicích u Trhových Svinů
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídlo k prodeji prostřednictvím elektronického aukčního systému zatravněný pozemek o výměře 69 m² nacházející se v katastrálním území Jílovice u Trhových Svinů.

Ve výběrových řízeních s aukcemi na Jindřichohradecku se daří výrazně navyšovat cenu

19.02.2019
Na jindřichohradeckém pracovišti ÚZSVM v roce 2018 skončilo úspěšně celkem 35 výběrových řízení na prodej nemovitého majetku, a to zejména pozemků, ale také staršího rodinného domu a bytu. Další byt byl prodán ve veřejné dražbě.