Pondělí, 27. ledna 2020

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

SPÚ získal spoluvlastnický podíl k pozemkům pod rybníky v Mirovicích

24.01.2020
SPÚ získal spoluvlastnický podíl k pozemkům pod rybníky v Mirovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převedl Státnímu pozemkovému úřadu spoluvlastnický podíl k dvěma pozemkům pod rybníky v Mirovicích.

ÚZSVM převedl Jihočeskému kraji pozemky v hodnotě dosahující 610 000 Kč

23.01.2020
ÚZSVM  převedl Jihočeskému kraji pozemky v hodnotě dosahující 610 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převedl bezúplatně do vlastnictví Jihočeského kraje celkem 23 pozemků. Jednalo se o majetek v celkové účetní hodnotě dosahující částky 610 000 Kč.

ÚZSVM prodal nepotřebnou parcelu na Dačicku za téměř 100 tisíc korun

23.01.2020
ÚZSVM prodal nepotřebnou parcelu na Dačicku za téměř 100 tisíc korun
ÚZSVM v Jindřichově Hradci prodal ve výběrovém řízení za 97 tisíc korun pozemek o výměře 407 m2, který se nachází v obci Český Rudolec.

ÚZSVM podpořil domácí hospic

23.01.2020
ÚZSVM podpořil domácí hospic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích podpořil činnost Domácího hospice sv. Jakuba v Prachaticích. Českobudějovické pracoviště mu poskytlo na dobu tří let prostor v jedné z řadových garáží pro uskladnění různých kompenzačních pomůcek.

ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal ve výběrovém řízení dva pozemky v Komařicích

22.01.2020
ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal ve výběrovém řízení dva pozemky v Komařicích
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových našlo prostřednictvím vyhlášeného výběrového řízení kupce na dva malé pozemky bez přístupu v katastrálním území Komařice.

ÚZSVM v Táboře nalezl kupce pro pozemek v rekreační oblasti

21.01.2020
ÚZSVM v Táboře nalezl kupce pro pozemek v rekreační oblasti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo v elektronické aukci pozemek o výměře 93 m2 za kupní cenu 29 000 Kč. Na pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, pozemek zároveň leží i v aktivní zóně záplavového území.

ÚZSVM převzal finanční prostředky zabrané pachatelům trestné činnosti

21.01.2020
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo na základě rozhodnutí Okresního soudu Pelhřimov finanční prostředky, zajištěné u pachatelů trestné činnosti.

Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově

21.01.2020
Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Choustník pozemek, který tvoří část místního hřbitova. Na pozemku se nachází veřejné pohřebiště, včetně hrobových míst a na jeho části i náhrobky ve vlastnictví fyzických osob.

Obec Kovářov získala zdarma od státu pozemky pod komunikacemi

15.01.2020
Obec Kovářov získala zdarma od státu pozemky pod komunikacemi
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Kovářov pozemky pod místními komunikacemi. Jedná se o čtyři pozemky v katastrálních územích Kovářov a Předbořice u Zahořan o celkové výměře 3 279 m2 a celkové účetní hodnotě téměř 33 tisíc Kč.

Psychiatrická nemocnice Bohnice získala od ÚZSVM nářadí a chrániče oděvů

14.01.2020
Psychiatrická nemocnice Bohnice získala od ÚZSVM nářadí a chrániče oděvů
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Psychiatrické nemocnici Bohnice nářadí a chrániče oděvů.

Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili zanedbaný dům ve Vodňanech

13.01.2020
Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili zanedbaný dům ve Vodňanech
Strakonickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadl rodinný dům ve Vodňanech po muži, který zemřel bez dědiců.

ÚZSVM zdarma převedl sedm pozemků do vlastnictví města Písek

10.01.2020
ÚZSVM zdarma převedl sedm pozemků do vlastnictví města Písek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Písku bezúplatně převedl městu Písek sedm pozemků o celkové výměře 1 862 m2. Hodnota pozemků činí celkem 204 000 Kč. ÚZSVM získal pozemky od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je vyhodnotilo jako nepotřebné.

Pozemek v Hlavatcích získal jediného majitele

09.01.2020
Pozemek v Hlavatcích získal jediného majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal ideální polovinu k pozemku o celkové výměře 143 m2, který leží na okraji obce Hlavatce nedaleko Tábora, za 18 220 korun.

Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM převzalo finanční hotovost z odúmrti

08.01.2020
Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM převzalo finanční hotovost z odúmrti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově převzalo na základě usnesení soudního komisaře – notáře jako odúmrť dědictví po muži, který zemřel v jednom ze sociálních zařízení na Pelhřimovsku bez zákonných dědiců i zanechané závěti.

Složitá cesta ke zřízení věcného břemene v Malšicích na Táborsku

07.01.2020
Složitá cesta ke zřízení věcného břemene v Malšicích na Táborsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře obdržel žádost o zřízení věcného břemene týkající se vodovodní přípojky k rodinnému domu a také práva přístupu za účelem údržby a oprav na pozemek v Malšicích, se kterým má ÚZSVM příslušnost hospodařit.

ÚZSVM převedl Hluboké nad Vltavou pozemky pod místními komunikacemi

07.01.2020
ÚZSVM převedl Hluboké nad Vltavou pozemky pod místními komunikacemi
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích převedlo bezúplatně městu Hluboká nad Vltavou celkem osm pozemků pod místními komunikacemi v katastrálních územích Bavorovice, Hroznějovice, Jeznice a Kostelec.

ÚZSVM pomohl táborským skautům ke sjednocení pozemku a stavby

06.01.2020
ÚZSVM pomohl táborským skautům ke sjednocení pozemku a stavby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal občanskému sdružení Junák – český skaut v Táboře dva pozemky v hodnotě více než 68 000 Kč.

Dvě obce na Strakonicku odkoupily pozemky od státu pro příjemnější prostředí pro své občany

03.01.2020
Dvě obce na Strakonicku odkoupily pozemky od státu pro příjemnější prostředí pro své občany
Obec Horní Poříčí požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích o převod pozemku v katastrálním území Dolní Poříčí. Následně o převod obdobného pozemku zažádala i obec Chlum.

Obec Val získala od ÚZSVM pozemek se záložním zdrojem pitné vody

31.12.2019
Obec Val získala od ÚZSVM pozemek se záložním zdrojem pitné vody
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal obci Val pozemek se studnou.

Obec Lenora získala od ÚZSVM zdarma pozemky na území Chráněné krajinné oblasti Šumava

30.12.2019
Obec Lenora získala od ÚZSVM zdarma pozemky na území Chráněné krajinné oblasti Šumava
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předalo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích dva pozemky o výměře 109 m2 a 63 m2 v katastrálním území a obci Lenora v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Pozemky byly odměřeny ze silnice procházející obcí Lenora a jsou na nich umístěny chodníky pro chodce.