Českolipské obce získaly zdarma pozemky pod místními komunikacemi

24.11.2022 - Česká Lípa

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě bezúplatně převedl obcím Brniště a Kravaře pozemky pod komunikacemi III. třídy.

Dva pozemky o celkové výměře 437 m2 leží uvnitř zastavěného území obce Brniště a nachází se na nich zpevněné místní komunikace III. třídy.

ÚZSVM je převzal po zrušeném Okresním úřadu Česká Lípa.

 

Obec Kravaře nově vlastní pozemek pod částečně zpevněnou místní komunikací III. třídy o výměře 1 271 m2. Převedený pozemek leží v mírně svažitém terénu a zpřístupňuje místní koupaliště a nemovitosti a zahrádky obyvatel obce.

Pozemek v chráněné krajinné oblasti České středohoří ÚZSVM převzal do majetku jako nepotřebný majetek od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

 

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou místní komunikace ve vlastnictví obce, silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. 

Díky uskutečněnému převodu dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a komunikace, čímž se dotčeným obcím usnadní správa těchto komunikací.

Přílohy:01  Brniště 2.jpg02  Brniště.jpg03 Kravaře v Čechách.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.