Pondělí, 21. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Chomutov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Chomutov a Most:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  činnost hospodářské správy.

 

 


Adresa:
T. G. Masaryka 1744
430 02 Chomutov


Ředitel:
Ing. Karel Kult
Tel.: 474 637 727, 737 240 681
E-mail: karel.kult@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kult.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Chomutov

Zahrada dříve zapsaná na neznámého vlastníka má nového majitele

16.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získal prodejem zahrady v Klášterci nad Ohří do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši rovných 100 tisíc korun.

ÚZSVM prodal byt v Miřeticích

25.09.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získal na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově bytovou jednotku včetně příslušných podílů na zastavěné ploše a společných částech domu. Tento majetek nabyl stát jako odúmrť po zemřelém z Miřetic u Klášterce nad Ohří.

ÚZSVM prodal pozemek na sídlišti v Chomutově dříve zapsaný na neexistující státní podnik

04.09.2019

Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o rozloze 2 504 m2, který se nachází v zastavěné části města Chomutov, za 720 000 korun.

další aktuality