Díky ÚZSVM využívají opravenou budovu v Třinci Úřad práce ČR a Česká správa sociálního zabezpečení

08.06.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) úspěšně dokončil rozsáhlou rekonstrukci administrativní budovy na ulici 1. máje v Třinci, kterou má ve své správě. Slavnostního předání nových prostor, v nichž od 1. června 2021 sídlí 52 zaměstnanců Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení, se zúčastnili náměstek ÚZSVM pro Ekonomiku a investice Radek Ležatka, primátorka města Třince Věra Palkovská, ředitelka Krajského pracoviště ČSSZ v Ostravě Jana Miklasová, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě Petr Prokop a další hosté.

„Naším cílem je, aby státní administrativní budovy po celé republice byly efektivně využívány. Proto mne velmi těší, že se nám podařilo zrekonstruovat prostory objektu v Třinci tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnanců úřadu práce a správy sociálního zabezpečení a poskytly jim potřebné zázemí,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

„Díky tomuto přesunu můžeme nabídnout našim klientům mnohem vyšší komfort, a především úsporu času při vyřizování jejich záležitostí. Podstatné je i zjednodušení komunikace uvnitř úřadu mezi zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že řada z příchozích řeší obtížné životní situace, je důležité nejen to, abychom jim nabídli empatický přístup, ale také příjemné prostředí,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

 

„Velmi si vážím dlouhodobé spolupráce s Úřadem práce ČR, která se projevuje v mnoha oblastech a přináší konkrétní výsledky. Mimo jiné každoročně organizujeme s kontaktním pracovištěm ÚP v Třinci oblíbený Trh vzdělávání a uplatnění a spolupracujeme i na dalších projektech v oblasti prevence nezaměstnanosti a podpory vhodné volby povolání. Důležitá je pro nás podpora technického vzdělávání a motivace mladých lidí, aby zůstávali v regionu a nacházeli tady pracovní uplatnění. V neposlední řadě spolupracujeme při vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

 

Administrativní budovu z 60. let minulého století, kterou dříve využívalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, převzal ÚZSVM na konci roku 2016 od Ministerstva vnitra a začal pro ni hledat smysluplné využití. Regionální dislokační komise v Ostravě v květnu 2018 schválila návrh ÚZSVM, že do této budovy budou přesunuty dvě složky Ministerstva práce a sociálních věcí, a to Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Třinci, které dosud sídlilo hned na dvou adresách (další informace na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/urad-prace-cr-nabidne-klientum-v-trinci-vyssi-komfort), a Česká správa sociálního zabezpečení, jež využívala prostory třineckého magistrátu. „Díky tomuto projektu stát ročně ušetří na nájemném 300 tisíc korun, další úspora se pak promítne ve výdajích na provoz a údržbu. Věřím, že přesun těchto dvou institucí do společné budovy ocení i občané, kteří si tak budou moci potřebné záležitosti vyřídit na jednom místě,“ řekl při slavnostním předávání objektu náměstek ÚZSVM Radek Ležatka.

 

„Kancelář Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek je určena klientům třineckého regionu žádajícím o dávky důchodového pojištění. Pro řadu klientů je složité cestovat do vzdáleného Frýdku-Místku a využívají možnost objednat se k vyřízení svých důchodových záležitostí do Třince. Jen do května letošního roku to bylo 1200 klientů. Umístění obou úřadů do společné budovy přináší klientům nejen větší komfort, ale možnost získat na jednom místě úplné informace. Důchodová agenda ČSSZ je úzce spjata s agendou úřadu práce, a to s poskytováním dávek pro osoby se zdravotním postižením,“ prohlásila ředitelka Krajského pracoviště České správy sociálního zabezpečení v Ostravě Jana Miklasová.

 

Rekonstrukci objektu, která zahrnovala zateplení fasády a střechy, vybudování výtahu a bezbariérového přístupu, opravy podlah a stěn či instalaci nových vnitřních rozvodů, provedla firma vybraná na základě transparentní veřejné zakázky. Celkové náklady činily 19,3 milionu korun. Navzdory koronavirové pandemii probíhaly veškeré stavební práce dle schváleného harmonogramu od května do prosince 2020. Kolaudace objektu pak proběhla v průběhu dubna letošního roku.

 

Na tuto úspěšnou akci naváže v budoucnosti rekonstrukce uvolněného objektu Úřadu práce ČR v Poštovní ulici v Třinci, do nějž se následně přesunou zaměstnanci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Díky tomuto kroku se ÚZSVM podaří, aby státní úředníci v Třinci sídlili pouze ve státních budovách.  

 

Dislokační agenda patří k jednomu ze tří základních pilířů ÚZSVM. Základním smyslem činnosti ÚZSVM v této oblasti je nalézt co nejefektivnější rozmístění státních úřadů a minimalizace nákladů na jejich provoz. ÚZSVM v roce 2020 navrhl 73 nových dislokačních záměrů a uskutečnil jich celkem 88. Roční úspory z realizovaných dislokačních záměrů v roce 2020 dosáhly 23,6 milionů korun za hrazené nájemné, zároveň došlo ke snížení výdajů na provoz a údržbu. Průměrná kancelářská plocha na jednoho zaměstnance se snížila ke konci roku 2020 na cca 13,77 m², zatímco v roce 2007 činila 16 m². Dlouhodobým cílem je snížit průměr na 12 m².

 

 

 

Přílohy:20210608_130759(0).jpg20210608_130029.jpg20210608_122624u2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.