Sobota, 28. března 2020

odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Domažlice a Tachov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Paroubkova 228
344 01 Domažlice
Tel.: 379 712 548 (ústředna)

pracoviště Tachov, adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 125, mob.: 603 559 025
Ředitelka:
Mgr. Ing. Soňa Brody
Tel.: 379 712 550
E-mail: sona.brody@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Brody.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Domažlice

ÚZSVM bezúplatně převedl na SPÚ pozemky o výměře 26 619 m2

18.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích bezúplatně převedl na Státní pozemkový úřad (SPÚ) pozemky v osmi katastrálních územích o celkové výměře 26 619 m2.

ÚZSVM prodal pozemek v elektronické aukci za 90 000 Kč

06.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích prodal v elektronické aukci za kupní cenu 90 000 Kč pozemek o výměře 4 168 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek je porostlý stromy a keři přirozeným náletem.

Na pozemku od ÚZSVM vnikne dětský letní tábor

05.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích prodal vlastníku sousedních nemovitostí Pozemek o velikosti 1 295 m², který je v katastru nemovitostí vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé. Pozemek se nachází v katastrálním území Lažany u Černošína.

další aktuality