Droužkovice získaly pozemky bývalých železáren

16.11.2023 - Chomutov

Droužkovice získaly od chomutovského ÚZSVM dva nevelké pozemky. U obou musel ÚZSVM nejdříve dohledat minulost, parcely byly v katastru evidované na neznámého vlastníka.

Pozemky s výměrami 38 a 50 m2 jsou zatravněné nálety a dřevinami a zčásti leží pod cestou s nezpevněným povrchem. Tato účelová komunikace slouží jako přístupová cesta k lesním a zemědělským pozemkům a navazuje na cestu v majetku obce, která je místními obyvateli hojně využívána k procházkám, jízdám na kole i na koních. Obec se o pozemky celoročně stará.

 

Obě parcely byly původně evidovány na neznámého vlastníka a aby mohl převod na obec proběhnout, musel ÚZSVM majitele nejprve dohledat. Pracovníci Úřadu sesbírali archivní listiny a z nich vyčetli, že jedna parcela byla v pozemkové knize vedena jako louka a druhá jako cesta. Parcela vedená jako cesta byla v minulosti majetkem státu, šlo o veřejný statek. Druhý pozemek, louka, přešla v roce 1945 na československý stát – Závod Julia Fučíka, národní podnik v Chomutově. Později byl majetek národního podniku vložen do státního podniku Železárny Julia Fučíka a v roce 1950 byla provedena změna názvu podniku na Železárny, státní podnik v Chomutově. Zrušen byl v roce 1992 bez likvidace a jeho majetek byl v celém rozsahu převeden na Fond národního majetku České republiky. Pozemky nebyly zahrnuty v privatizačním projektu. Jde tedy o dohledaný státní majetek, se kterým měl příslušnost hospodařit ÚZSVM.

Přílohy:CV-10 - Droužkovice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.