Pátek, 10. dubna 2020

duben

ÚZSVM vyřešil už více než 27 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

03.04.2019
ÚZSVM vyřešil už více než 27 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce února roku 2019 prošetřil již 27 423 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Oproti konci roku 2014 jde o nárůst o 527 %. V katastru nemovitostí je stále přes 190 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem.

Výroční zpráva 2018: Úspěšné elektronické aukce i desítky uhájených miliard v soudních sporech

02.04.2019
Výroční zpráva 2018: Úspěšné elektronické aukce i desítky uhájených miliard v soudních sporech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu o své činnosti za rok 2018. ÚZSVM v roce 2018 zaznamenal čtvrté nejvyšší příjmy v jeho historii, uhájil státu desítky miliard v právních jednáních, spustil elektronický aukční systém, čímž výrazně zvýšil transparentnost nabídky nepotřebného státního majetku.

ÚZSVM pravomocně uhájil v soudním sporu v kauze Viktoriagruppe přes 75 milionů korun

01.04.2019
ÚZSVM pravomocně uhájil v soudním sporu v kauze Viktoriagruppe přes 75 milionů korun
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili v soudním sporu s insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe AG celkem 2 044 248 EUR a 875 929 EUR jako příslušenství (dohromady 75 340 000 korun). ÚZSVM ve sporu zastupoval Správu státních hmotných rezerv.

ÚZSVM převzal za dva roky od státních institucí již 3 016 nepotřebných státních nemovitostí

24.04.2018
ÚZSVM převzal za dva roky od státních institucí již 3 016 nepotřebných státních nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal do konce března 2018 od státních institucí celkem 3 016 nemovitostí v hodnotě 1,24 miliardy korun. Koncentraci nepotřebných státních nemovitostí na ÚZSVM uzákonila novela zákona o majetku státu účinná od března 2016.

Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2017: Rekordní nárůst příjmů i uhájené desítky miliard

17.04.2018
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2017: Rekordní nárůst příjmů i uhájené desítky miliard
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na webových stránkách výroční zprávu o své činnosti v roce 2017. ÚZSVM v roce 2017 zaznamenal druhé nejvyšší příjmy od svého vzniku, zároveň státu uhájil desítky miliard v právních jednáních a navrhl desítky dislokačních projektů šetřících miliony daňovým poplatníkům.

Více než čtvrtina státních bezprizorních nemovitostí přepsána na nové vlastníky

12.04.2017
Díky aktivitě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl snížen počet neexistujících státních subjektů v katastru nemovitostí o 461, tedy o 33 %. Počet nemovitostí na ně zapsaných klesl o 6 659 položek, tedy o 26,1 %. Čísla vyplývají z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který vlastními silami vypracoval ÚZSVM.

Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu za první čtvrtletí téměř 1,8 miliardy korun

06.04.2017
Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu za první čtvrtletí téměř 1,8 miliardy korun
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) státu uhájili v soudních sporech od ledna do března roku 2017 celkem 1 794 624 440 korun. Zároveň bylo v prvním čtvrtletí letošního roku uzavřeno dalších 300 dohod o předání majetkových sporů ze státních institucí na ÚZSVM.

ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě

28.04.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil přehled všech kulturních památek, s nimiž má příslušnost hospodařit. Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemků. Po nedávném zveřejnění seznamu všech nemovitostí ÚZSVM se jedná o další příspěvek ke zvýšení transparentnosti a omezení možnosti korupce při nakládání se státním majetkem.

ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech

27.04.2016
ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěli i u odvolacího soudu ve sporu se společností LUKOIL Aviation Czech o zaplacení smluvní pokuty za nedodání sjednaného množství leteckého petroleje do státních hmotných rezerv. Společnost má státu zaplatit peněžité plnění v celkové výši 27,514 milionu korun.

Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí

19.04.2016
Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí
O jednu čtvrtinu se v průměru daří navýšit ceny nemovitostí, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízel k prodeji prostřednictvím výběrového řízení s aukcí. Díky této nově zavedené metodě prodeje se jen českobudějovickému pracovišti ÚZSVM podařilo v osmi aukcích navýšit původně nabízenou cenu o zhruba 1,25 milionu korun.

Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí - 582 milionů korun

18.04.2016
Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí  - 582 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl za 1. čtvrtletí 2016 mimořádně vysokých příjmů, a to 582,5 milionu korun, což je rekordní hodnota minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 220 milionů korun, tedy o 61 procent. ÚZSVM tak v letošním roce úspěšně navazuje na úspěšný rok 2015, kdy jeho roční příjmy byly nejvyšší v celé čtrnáctileté historii.

Vláda neschválila dorovnání platů právních zástupců ÚZSVM

14.04.2016
Vláda České republiky na svém jednání dne 30. března 2016 projednávala návrh Ministerstva financí na platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci ÚZSVM, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci úřadu. Jednalo se o bod 21 jednání vlády. Návrh byl projednán a nebyl schválen.

ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %

13.04.2016
ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se podařilo snížit měsíční výdaje na mobilní služby pro své zaměstnance o 40 %. ÚZSVM tak státnímu rozpočtu ušetří téměř 600 tisíc korun ročně.

ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky

11.04.2016
ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulém týdnu pravomocně uspěli v celkem šesti případech žalob majitelů fotovoltaických elektráren, kteří se se státem soudili o zhruba 266,5 milionu korun. Žalobci požadovali zaplacení údajné škody za zavedení finančního odvodu podle ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Městský soud v Praze tak pravomocně potvrdil dřívější zamítavé rozsudky prvoinstančního soudu.

ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí

05.04.2016
ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podepsal za první tři měsíce letošního roku již 497 dohod o převzetí právních sporů v majetkových věcech s organizačními složkami státu. Oproti stejnému období roku 2015 se jedná o nárůst o 320 dohod, tedy o 280 % a oproti roku 2014 dokonce o 421 dohod, tedy o 654 %.

Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV

04.04.2016
Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dne 18. března 2016 dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí (datovaný 17. března 2016), kde se uvádí: „tímto vyjadřuji zájem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o objekt Jeseniova 786/60, Praha. Prosíme o převedení práva příslušnosti hospodařit na MPSV. Objekt bude využit jako administrativní a bude sloužit k dislokaci projektových pracovníků MPSV a Úřadu práce ČR“.

Informace k insolvenčnímu řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft

30.04.2015
Praha 30. dubna 2015 – Česká republika v současné době zpracovává a vyhodnocuje skutkový stav pro přijetí rozhodnutí o dalším postupu ve věci insolvenčního řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, které probíhá před Okresním soudem ve Weilheim in Oberbayern v Německu.

Insolvenční správce popřel pohledávky ČR vůči společnosti Viktoriagruppe

21.04.2015
Praha 21. dubna 2015 – Insolvenční správce před okresním soudem v německém městě Weilheim in Oberbayern předběžně popřel všechny pohledávky České republiky vůči společnosti Viktoriagruppe.

Pozůstalost zachránkyně českých dětí unesených nacisty převzal památník v Lidicích

14.04.2015
Tábor 14. dubna 2015 – Movité věci z pozůstalosti po Josefině Napravilové, české odbojářce a válečné veteránce, předalo Památníku Lidice Odloučené pracoviště ÚZSVM Tábor. Napravilová po 2. světové válce hledala po celé Evropě a přivážela zpět české děti odvlečené nacisty z jejich domovů, a to včetně sirotků z Lidic.

ÚZSVM prodal areál bývalého zařízení civilní obrany ve Stonařově

02.04.2015
Jihlava 2. dubna 2015 – Nevyužívanou záložní vojenskou radiostanici v katastrálním území a obci Stonařov prodalo v 6. kole výběrového řízení za částku 1,34 milionu korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Jihlava.