Úterý, 19. listopadu 2019

Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí - 582 milionů korun

18.04.2016 |
Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí  - 582 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl za 1. čtvrtletí 2016 mimořádně vysokých příjmů, a to 582,5 milionu korun, což je rekordní hodnota minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 220 milionů korun, tedy o 61 procent. ÚZSVM tak v letošním roce úspěšně navazuje na úspěšný rok 2015, kdy jeho roční příjmy byly nejvyšší v celé čtrnáctileté historii.
V prvním čtvrtletí jsme pokračovali v trendu razantního navyšování příjmů do státního rozpočtu. Jde o mimořádný úspěch, za nějž bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se na něm podíleli. Přála bych si, abychom v příjmech minimálně vyrovnali loňský rekordní rok, v následujících měsících však očekávám značný pokles. Podle některých názorů je po účinnosti novely zákona nutné opakovat nabídku majetku ostatním státním institucím, přestože již jednou proběhla. Věřím, že se podaří ve spolupráci s Ministerstvem financí najít konstruktivní řešení a například u nemovitostí, kdy jsme schopni doložit, že vnitrostátní nabídka byla učiněna v loňském či letošním roce průkazným a transparentním způsobem, nebude nutné ji opakovat.“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Snažíme se přednostně prodávat majetek, který nikdo neužívá, tedy chátrá nebo jsou s ním spojeny výdaje ze státního rozpočtu, které převyšují příjmy. Opakování vnitrostátní nabídky proces prodeje zpozdí i v řádu měsíců,“ dodala na závěr.
 
Hlavní podíl na nárůstu v 1. čtvrtletí 2016 měl prodej pozemků, který se zvýšil z 151,8 milionu korun na 251,3 milionu korun, tedy meziročně o 65,6 procent. Výrazně narostly ale také příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – tedy mimo jiné domů a bytů. Z hodnoty 75,3 milionu vzrostly na 120 milionů Kč, což činí meziroční nárůst o 59,4 procent.
 
Mezi nejvýraznější příspěvky do objemu příjmů v prvním čtvrtletí roku 2016 patřil například prodej budovy bývalého vojenského štábu a přilehlé garáže v areálu Kasáren pod Radobýlem městu Litoměřice za 15,4 milionu korun nebo prodej rodinného domu a penzionu v Rozvadově za 14 milionů korun. Celkem 19 milionů korun pak nabídl vítěz výběrového řízení na prodej šesti pozemků o celkové výměře přesahující 5.000 m2 v Praze 4 – Podolí.
 
Za 12,5 milionu korun se prodala budova bývalého kulturního domu s přilehlým pozemkem na ulici Hraniční v Olomouci, za 11,1 milionu korun zase pozemky v turisticky atraktivní rekreační oblasti Jinolických rybníků v  Českém ráji. Nového majitele dostal také bývalý kulturní dům Svornost v Plzni na Doubravce, jenž za nemovitost nabídl 8,83 milionu korun. Zajímavou stavbou, kterou se podařilo prodat za 5,4 milionu korun, byla významná funkcionalistická vila v Jablonci nad Nisou.
 
V ý v o j    p ř í j m ů    v    l e t e c h    2 0  0 8 -  2 0 1 6,  o b d o b í   l e d e n - b ř e z e n
v tis. Kč
rok
2008
rok
2009
rok
2010
rok
2011
rok
2012
rok
2013
rok
2014
rok
2015
rok
2016
Příjmy leden -

březen celkem
354 931
304 017
331 210
354 578
377 894
254 376
187 521
361 862
582 476
 
Graf_prijmy.JPG