Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě

28.04.2016 |
ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil přehled všech kulturních památek, s nimiž má příslušnost hospodařit. Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemků. Po nedávném zveřejnění seznamu všech nemovitostí ÚZSVM se jedná o další příspěvek ke zvýšení transparentnosti a omezení možnosti korupce při nakládání se státním majetkem.
V březnu letošního roku jsme na webu ÚZSVM  umožnili veřejnosti přístup do databáze nepotřebného majetku, který je nabízen mezi jednotlivými organizačními složkami státu. Současně jsme zveřejnili nemovitosti, s nimiž ÚZSVM nakládá. Rovněž jsme umožnili účast veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu. Publikování seznamu kulturních památek je dalším logickým krokem v naší snaze o naprostou otevřenost a transparentnost,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Počet kulturních památek v příslušnosti ÚZSVM registrovaných u Národního památkového ústavu rok od roku klesá. Od roku 2004 do konce roku 2015 ÚZSVM přestal spravovat 804 nemovitostí. Šlo zejména o bezúplatné převody na územní samosprávné celky, zejména obce. Konkrétně v roce 2015 se jednalo o 29 nemovitostí, které ÚZSVM ve velké většině bezúplatně převedl obcím.
Mezi nejzajímavější památky, které v současné době  ÚZSVM spravuje, bezesporu patří barokní Invalidovna v Praze Karlíně. Objekt připadl do příslušnosti úřadu na základě usnesení vlády z června 2015 a aktuálně se připravuje jeho prodej. Velmi úspěšně skončila v září loňského roku dražba komplexu bývalého barokního kláštera na náměstí Republiky v Praze 1, za nějž nový majitel zaplatil 790 milionů korun.
Ve správě ÚZSVM se nyní nachází především řada menších památek. Zařadit sem lze například pozdně gotickou dělostřeleckou věž stojící na lokalitě Kozí vrch nad městem Mikulov. V současnosti jí ÚZSVM pronajímá a je hojně využívána jako turistická vyhlídka s překrásným výhledem na Mikulov i sousední Rakousko.
 
Dlouhodobou péči věnuje ÚZSVM bývalému klášteru augustiniánů v Havlíčkově Brodě, sídlu svého regionálního pracoviště. V minulých letech zde zajistil opravu pláště kaple Božího hrobu, Rajské zahrady a nejvíce poškozených omítek v zákristii a v okolí hlavního oltáře kostela. V loňském roce ÚZSVM provedl opravu štítové zdi kostela sv. Rodiny.
Spolku za zachování hutě v Šindelové úřad bezúplatně převedl významnou nemovitou kulturní památku – torzo stavby železářské vysokopecní hutě v Šindelové na Sokolovsku. Původní areál železářské hutě byl vystavěn v roce 1818 a dokumentuje starší vývojové období výroby železa v dřevouhelných vysokých pecích na českém území.
ÚZSVM rovněž bezúplatně převedl městu Rychnov u Jablonce nad Nisou dva pozemky nacházející se v těsné blízkosti bývalého továrního komplexu, jenž byl během druhé světové války součástí koncentračního tábora Gross Rosen. Rychnov na tomto místě plánuje vybudování památníku.
 
Jedním z významných dokladů starší i novodobé historie města Rokytnice v Orlických horách je kaple Panny Marie. Představuje příklad drobné sakrální architektury připomínající osadu Údolíčko, která s odsunem německy mluvících obyvatel prakticky zanikla. Postavena byla kolem poloviny 19. století v období vrcholícího historismu. Kapli i s pozemkem ÚZSVM v roce 2012 bezúplatně převedl městu.