Středa, 23. října 2019

Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV

04.04.2016 |
Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dne 18. března 2016 dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí (datovaný 17. března 2016), kde se uvádí: „tímto vyjadřuji zájem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o objekt Jeseniova 786/60, Praha. Prosíme o převedení práva příslušnosti hospodařit na MPSV. Objekt bude využit jako administrativní a bude sloužit k dislokaci projektových pracovníků MPSV a Úřadu práce ČR“.
Na základě tohoto vyjádřeného zájmu Vládní dislokační komise 22. března 2016 rozhodla o převodu objektu z ÚZSVM na MPSV, a to s podmínkou, že objekt bude bez osob. Náměstek ministryně práce a sociálních věcí byl přítomen na jednání Vládní dislokační komise a převod odsouhlasil. Doposud k převodu objektu na MPSV nedošlo.
Informace o údajné revokaci zájmu MPSV o tuto budovu jsou vzhledem ke krátké době od projevení zájmu ze strany MPSV pro ÚZSVM překvapivé. Od MPSV Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dosud neobdržel písemnou revokaci zájmu o objekt Jeseniova 60.