Pondělí, 14. října 2019

Další bezúplatný převod ve veřejném zájmu

29.04.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu do vlastnictví města Český Brod pozemky v katastrálním území Štolmíř.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu do vlastnictví města Český Brod pozemky v katastrálním území Štolmíř.Jedná se o 2 pozemky, jejichž celková výměra je 8.316 m˛. Na pozemcích se nachází sportovní hřiště.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace