Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM předal městu pietní místo

21.04.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Janovice nad Úhlavou nemovitou kulturní památku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Janovice nad Úhlavou nemovitou kulturní památku.Předmětem bezúplatného převodu byl pozemek o výměře 510 m˛ v obci Janovice nad Úhlavou a na něm umístěné náhrobky. Přestože je pozemek v katastru nemovitostí veden jako hřbitov, od začátku 70. let minulého století již svému účelu neslouží. V současné době je památka využívána jako pietní místo pro občany města Janovice nad Úhlavou.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace