Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodal bývalou květinovou síň

08.04.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 837 tisíc korun prodal budovu v Kardašově ؘečici.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 837 tisíc korun prodal budovu v Kardašově Ř˜ečici. Jednalo se o objekt, který je určen k bydlení, ale v minulosti sloužil jako květinová síň.Tento majetek byl několik let předmětem soudního řízení mezi ÚZSVM a původním vlastníkem. Z rozhodnutí soudu připadl pozemek původnímu vlastníkovi a budova ÚZSVM. Vlastník pozemku projevil zájem o odkoupení budovy, a proto ÚZSVM rozhodl o přímém prodeji. Po dlouhodobém jednání bylo dosaženo shody o výši ceny.ÚZSVM tímto krokem pomohl vlastníkovi ke sloučení majetku.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace