Čtvrtek, 28. května 2020

Muzeum v Turnově získalo sbírky Scheybalových

22.04.2010
Celková hodnota cenných předmětů z pozůstalosti manželů je v ceně 29 milionů korun.

Sbírky cenných předmětů za více než 29 milionů korun z pozůstalosti manželů Scheybalových získalo Muzeum Českého ráje v Turnově. Jejich součástí je 11 soch z 19. století a tisíce starých tisků a předmětů sbírkového charakteru. Alespoň část této sbírky plánuje muzeum poprvé vystavit v prosinci, řekla ČTK ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Historik, národopisec a ilustrátor Josef Václav Scheybal se zasloužil o první národopisnou expozici v turnovském muzeu a přispěl k založení skanzenu lidové architektury na Dlaskově statku v Dolánkách. Mezi nejvýznamnější Scheybalovy práce patří kniha Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, kterou napsal společně se svou manželkou Janou.

Scheybal komplexně zpracoval severočeskou lidovou architekturu a za totality napsal několik průkopnických prací o ochraně a významu národopisných památek, pojmem jsou i jeho národopisné kresby.

Scheybal zemřel v roce 2002, jeho manželka o šest let později. Vzhledem k tomu, že neměla žádné právoplatné dědice, jejich sbírky připadly státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nyní tyto sbírky převedl turnovskému muzeu.

Muzeum tak získalo téměř neporušený soubor soch Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil Ignác Martinec. Čítá 11 děl, mezi nimiž je například modlící se Kristus, sv. Jan Evangelista, sv. Jakub nebo sousoší loučení panny Marie s Kristem.

Muzeum také získalo asi 35 tisíc předmětů sbírkové povahy, které souvisejí s oborem technologie skla, s etnologií a s oborem umělecké řemeslo. Předáno také bylo tisíce knih a starých tisků.

Jde o velice rozsáhlou sbírku, kterou samozřejmě nemůžeme zpracovat hned. Přihlásili jsme ji do centrální evidence ministerstva kultury a plánujeme alespoň část vystavit v prosinci, řekla Jakouběová.

Předměty ze sbírky budou umístěny v takzvaném Kamenářském domě, jehož stavba je nyní dokončována v areálu muzea. Jde o repliku nejstaršího roubeného domu ve městě.

Část pozůstalosti po manželech Scheybalových získal také Jablonec nad Nisou. Dostal bývalou faru v Kostelní ulici, jež v minulosti manželům patřila. Jablonec chce v domě vybudovat muzeum věnované památce posledních majitelů a také turistické a kulturní centrum. Památkově chráněný objekt ale vyžaduje rekonstrukci, potřebných 20 milionů korun žádá radnice z evropských fondů.

Muzeum Českého ráje patří k nejnavštěvovanějším v Libereckém kraji. Jeho sbírky, zaměřené především na drahé kameny a historii, navštíví ročně kolem 80 000 návštěvníků, asi třetinu z nich tvoří cizinci.

Kamenářský dům není jedinou novinkou, kterou muzeum letos přichystalo. V únoru otevřelo v bývalém sklepení muzea moderní klenotnici, kde se mohou vystavovat i nejcennější šperky, kameny a archiválie.

Alespoň část sbírky plánujeme vystavit v prosinci. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje.