Pátek, 29. května 2020

Budova obecního úřadu je majetkem obce

14.04.2010
Budova obecního úřadu je majetkem obce
Obecní úřad obce Vyklantice sídlil donedávna v budově číslo popisné 24, která společně se zastavěným pozemkem byla ve vlastnictví státu.

Obecní úřad obce Vyklantice sídlil donedávna v budově číslo popisné 24, která společně se zastavěným pozemkem byla ve vlastnictví státu. Příslušnost hospodařit s tímto objektem měl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), který bezúplatně převedl nemovitosti obci. Převod státního majetku byl zdůvodněn veřejným zájmem a hospodárností.Budova z 50. let je v současnosti ve značně zanedbaném stavu, který vyžaduje rekonstrukci. Střechou na mnoha místech zatéká a celá budova je silně prostoupena vlhkostí.Spolu s výše uvedenými nemovitostmi obec bezúplatně získala také pozemek, který je zastavěn budovou hasičské zbrojnice, jež je vlastnictvím obce. Jednotka požární ochrany obce Vyklantice je v rámci poplachového plánu kraje Vysočina zařazena do integrovaného záchranného systému.Celková účetní hodnota převedených nemovitostí přesahuje částku 200 tisíc korun.