Pondělí, 14. října 2019

Bývalý špitální hřbitov v Kuksu změnil majitele

26.04.2010
Bývalý špitální hřbitov v Kuksu změnil majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové) převedl bývalý špitální hřbitov v Kuksu, který se skládá z parcely hřbitova a parcely po bývalé kapli sv. Jana z Boha.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové) převedl bývalý špitální hřbitov v Kuksu, který se skládá z parcely hřbitova a parcely po bývalé kapli sv. Jana z Boha. ÚZSVM převedl nemovitosti Národnímu památkovému ústavu. Tato státní organizace je příslušná hospodařit s celým areálem Hospitalu Kuks, který je národní kulturní památkou. Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného mecenáše hraběte Františka Antonína Šporka. Účetní hodnota převedené kulturní památky je 13.145 korun, kulturní hodnota není vyčíslena.Kukský hospital je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské vysloužilce se špitálem a konventem milosrdných bratří u nejsvětější Trojice. Hospital Kuks je znám především díky unikátní sochařské výzdobě Matyáše Bernarda Brauna a také díky unikátní barokní lékárně U granátového jablka. K tomuto areálu je dále zařazována lesní sochařská rezervace zvaná Braunův Betlém a další prvky komponované barokní krajiny. Hospital Kuks představuje jedinou památku tohoto druhu v České republice s nebývalým množstvím vrcholných uměleckých děl období baroka.Špitální hřbitov je pokračováním hlavní nosné prostorové osy areálu a z jižní strany těsně navazuje na hospitální zahradu. Až do roku 1940 sloužil k pohřbívání milosrdných bratří, chovanců, zaměstnanců Nadace hraběte F. A. Šporka a církevních hodnostářů. Dvacet let zde byli pohřbíváni i občané Kuksu a Slotova, později byl hřbitov uzavřen. Barokní hřbitovní kaple sv. Jana z Boha z roku 1720 se nacházela uprostřed hřbitova. Z důvodu zanedbané památkové péče v 80. letech minulého století byla z důvodu havarijního stavu v roce 1992 stržena. Do současnosti se dochovala pouze část nadzemního zdiva, kamenná dlažba vymezující půdorysný objem kaple a částečně zasypaná krypta, ze které byly v roce 1993 podle poslední vůle hraběnky Ilony Grafin Sweerts “ Sporck vyzvednuty ostatky potomků rodu Šporků a přeneseny do rodinné hrobky v kryptě kláštera.František Antonín Špork je mj. úzce spjat také s Ř˜ádem sv. Huberta, jehož vznik položil základ mysliveckým a loveckým tradicím. Obnovený Ř˜ád sv. Huberta provádí na bývalém špitálním hřbitově udržovací práce.

V rámci Projektu Kuks “ Granátové jablko je snaha získat z Integrovaného operačního programu prostředky na oživení nevyužívaných a do značné míry zchátralých částí výjimečného areálu Hospitalu Kuks.