Pondělí, 21. října 2019

Další bezúplatný převod ve veřejném zájmu

29.04.2010
Další bezúplatný převod ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu do vlastnictví města Český Brod pozemky v katastrálním území Štolmíř.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu do vlastnictví města Český Brod pozemky v katastrálním území Štolmíř.Jedná se o 2 pozemky, jejichž celková výměra je 8.316 m˛. Na pozemcích se nachází sportovní hřiště.