Pondělí, 14. října 2019

Prodej podílových listů obohatí státní rozpočet

01.04.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), získal v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť celkem 108.241 podílových listů, emitovaných investiční společností České spořitelny, a. s. Sporoinvest.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), získal v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť celkem 108.241 podílových listů, emitovaných investiční společností České spořitelny, a. s. Sporoinvest. Celková aktuální tržní hodnota podílových listů činí téměř 200 tisíc korun.Další realizace tohoto nehmotného majetku proběhne formou nabídky na kapitálovém trhu a provádí ji Ministerstvo financí ČR.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.