Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM předal kraji pozemek pro heliport

15.04.2010
ÚZSVM předal kraji pozemek pro heliport
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Jihočeskému kraji pozemek v Českém Krumlově.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Jihočeskému kraji pozemek v Českém Krumlově.Nemovitost má být využívána k přistávání vrtulníků zdravotní záchranné služby a integrovaného záchranného systému. Pozemek byl převeden ve veřejném zájmu v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Účetní hodnota pozemku o výměře cca 5 tisíc m2 činí téměř 1,8 milionu korun.Nabyvatel se zavázal o pozemek řádně pečovat, po dobu 20 let ode dne nabytí jej nepřevést do vlastnictví dalších osob a po stejnou dobu jej neužívat ke komerčním účelům. Za porušení stanovených povinností jsou smluvně dohodnuty sankce.