Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal byt na severu Čech

02.04.2010
ÚZSVM prodal byt na severu Čech
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, prodali nemovitosti za 561 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, prodali nemovitosti za 561 tisíc korun.Jednalo se o prodej bytové jednotky 2 + 1 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a zastavěné ploše v městské části Dobětice. Byt je ve 3. patře domu z roku 1989 a je v původním stavu. ÚZSVM prodal majetek až ve 3. kole výběrového řízení. Předmětné nemovitosti nabyl ÚZSVM do vlastnictví na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. odúmrť.Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.