Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal dědictví na Klatovsku

30.04.2010
ÚZSVM prodal dědictví na Klatovsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), až v 6. kole výběrového řízení prodal rodinný domek za více než 190 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), až v 6. kole výběrového řízení prodal rodinný domek za více než 190 tisíc korun.Rodinný domek, který se nachází v obci a katastrálním území Trnčí, byl postaven asi v roce 1930. Na něj přímo navazuje sklad “ dříve chlévy, který je přístupný z pozemku jiného vlastníka.Tento majetek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Klatovech jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.