Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodal dědictví na Nymbursku

16.04.2010
ÚZSVM prodal dědictví na Nymbursku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), za 750 tisíc korun prodal ve 2. kole výběrového řízení nemovitost v katastrálním území Úmyslovice.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), za 750 tisíc korun prodal ve 2. kole výběrového řízení nemovitost v katastrálním území Úmyslovice.ÚZSVM získal obytný dům se stavebním pozemkem z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.