Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal pozemky v Českém středohoří

12.04.2010
ÚZSVM prodal pozemky v Českém středohoří
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali do státního rozpočtu více než 400 tisíc korun prodejem pozemků na Děčínsku.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali do státního rozpočtu více než 400 tisíc korun prodejem pozemků na Děčínsku.ÚZSVM prodal nemovitosti s nejvyšší nabídkou hned v 1. kole výběrového řízení. Prodaných 10 pozemků o celkové výměře téměř 37 tisíc m2 se nachází v katastrálním území Dolní Habartice na Děčínsku. Zatravněné pozemky leží v lokalitě, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.ÚZSVM hospodařil s pozemky na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně, kterým připadly státu v dědickém řízení jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.