Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal pozemky v Táboře

23.04.2010
ÚZSVM prodal pozemky v Táboře
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), přispěl do státního rozpočtu částku téměř 230 tisíc korun, kterou získal prodejem pozemků v Táboře.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), přispěl do státního rozpočtu částku téměř 230 tisíc korun, kterou získal prodejem pozemků v Táboře.Pozemky o celkové výměře 455 m2 se nacházejí v katastrálním území Klokoty. ÚZSVM prodal nemovitosti městu Tábor, které požádalo o prodej pozemků v souvislosti s plánovanou investiční akcí, neboť plánuje rozšíření stávajícího sběrného dvora v Klokotech.ÚZSVM příslušelo hospodařit s uvedenými nemovitostmi na základě zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, protože s uvedeným majetkem nehospodařila žádná organizační složka státu.