Úterý, 7. dubna 2020

duben

Český rybářský svaz získal dva pozemky

30.04.2009
Český rybářský svaz získal dva pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali Českému rybářskému svazu nemovitosti v katastrálním území Dubnice pod Ralskem.

ÚZSVM převedl administrativní budovu

29.04.2009
ÚZSVM převedl administrativní budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Tábor do vlastnictví Města Tábor. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 1,2 milionu korun.

Chomutov plánuje výstavbu letního stadionu

27.04.2009
Chomutov plánuje výstavbu letního stadionu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně do vlastnictví Statutárního města Chomutov nemovitosti v účetní hodnotě téměř 300 tisíc korun.

ÚZSVM převedl vodní toky novým správcům

24.04.2009
ÚZSVM převedl vodní toky novým správcům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil v 1. čtvrtletí letošního roku převod další skupiny vodních toků. Novým vlastníkem se stala Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Moravy s. p., Lesy ČR s. p. a v jednom případě fyzická osoba.

ÚZSVM prodal bývalé rekreační zařízení v Krkonoších

23.04.2009
ÚZSVM prodal bývalé rekreační zařízení v Krkonoších
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), získal prodejem nemovitostí ve výběrovém řízení bezmála 4,3 milionu korun.

V severních Čechách byly zabaveny drogy

22.04.2009
V severních Čechách byly zabaveny drogy
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci několika případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

ÚZSVM převedl dětské dopravní hřiště

21.04.2009
ÚZSVM převedl dětské dopravní hřiště
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Tachov dětské dopravní hřiště.

Pozemky s ložisky uhlí vynesly 16 milionů korun

20.04.2009
Pozemky s ložisky uhlí vynesly 16 milionů korun
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov a referátu Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku bezmála 16 milionů korun.

Dědictví na Mělnicku vyneslo přes půl milionu korun

16.04.2009
Dědictví na Mělnicku vyneslo přes půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu hotovost ve výši téměř 520 tisíc korun.

Veterán z roku 1957 bude v muzeu

15.04.2009
Veterán z roku 1957 bude v muzeu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), získal z rozhodnutí soudu majetek z tzv. odúmrtí. Jednalo se o automobil tovární značky P 70 z roku 1957, jehož cena činí pouhé 3 tisíce korun. ÚZSVM předal auto jako předmět muzejní hodnoty Technickému muzeu v Brně, a to na základě doporučení Ministerstva kultury ČR.

ÚZSVM obohatil sbírky muzea

14.04.2009
ÚZSVM obohatil sbírky muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval Královéhradeckému kraji, zastoupenému Regionálním muzeem Náchod, do sbírkových fondů větší množství movitých věcí. Jednalo se o téměř 300 různorodých položek.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu 420 tisíc korun

10.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu částku přesahující 420 tisíc korun, kterou získal jako tzv. odúmrť.

Pravěké výšinné sídliště Křemenáč bude odpočinkovou zónou

08.04.2009
Pravěké výšinné sídliště Křemenáč bude odpočinkovou zónou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), převedl do vlastnictví obce Břasy dva pozemky, které jsou evidované jako nemovitá kulturní památka.

ÚZSVM předal obrazy galerii v Náchodě

07.04.2009
ÚZSVM předal obrazy galerii v Náchodě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval se souhlasem Ministerstva kultury 4 obrazy a soubor reprodukcí obrazů Národní galerie Královéhradeckému kraji, zastoupenému Galerií výtvarného umění Náchod.

ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi

06.04.2009
ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Třebíč (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl kraji Vysočina část pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM dohledává nemovitosti bez vlastníka

03.04.2009
Dalších 45 nemovitostí vedených na neznámého vlastníka se od počátku roku 2009 podařilo dohledat zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy).

ÚZSVM předal budovu finančnímu ředitelství

02.04.2009
ÚZSVM předal budovu finančnímu ředitelství
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu v Děčíně Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem. Účetní cena objektu včetně příslušenství a parcely je téměř 1,8 milionu korun.

ÚZSVM prodal turistickou základnu

02.04.2009
ÚZSVM prodal turistickou základnu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), obohatil státní rozpočet o více než 2,5 milionu korun, kterou získal prodejem nemovitostí.

ÚZSVM prodal budovu v Havlíčkově Brodě

01.04.2009
ÚZSVM prodal budovu v Havlíčkově Brodě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), přispěl do státního rozpočtu částkou téměř 4 miliony korun, kterou získal prodejem nemovitosti v Havlíčkově Brodě.