Pátek, 29. května 2020

Český rybářský svaz získal dva pozemky

30.04.2009
Český rybářský svaz získal dva pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali Českému rybářskému svazu nemovitosti v katastrálním území Dubnice pod Ralskem.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali Českému rybářskému svazu nemovitosti v katastrálním území Dubnice pod Ralskem.

Předmětem bezúplatného převodu byly 2 pozemky o celkové výměře 1. 798 m2 , které jsou součástí sportovního zařízení areálu rybníka Velká Rašelina ve vlastnictví Českého rybářského svazu a které slouží pro provozování rybářského sportu.

Český rybářský svaz, místní organizace Stráž pod Ralskem vede již řadu let rybářský kroužek mládeže, která se zde učí rybářské dovednosti, je vychovávána ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí, připravuje mladé sportovní rybáře na rybářské soutěže a organizuje mimoškolní výchovu dětí a mládeže.

Nemovitosti, které dosud Český rybářský svaz užíval na základě výpůjčky, byly předány podle zákona a na základě Protokolu o předání a převzetí majetku.