Pátek, 29. května 2020

Chomutov plánuje výstavbu letního stadionu

27.04.2009
Chomutov plánuje výstavbu letního stadionu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně do vlastnictví Statutárního města Chomutov nemovitosti v účetní hodnotě téměř 300 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně do vlastnictví Statutárního města Chomutov nemovitosti v účetní hodnotě téměř 300 tisíc korun.Předmětem bezúplatného převodu byly 4 pozemky o celkové výměře 4.371 m2 v katastrálním území Chomutov. Uvedené nemovitosti se nacházejí v oploceném areálu bývalých kasáren, který byl rozhodnutím Vlády ČR převeden z původního vlastníka Ministerstva obrany ČR do vlastnictví Města Chomutov.Město Chomutov hodlá v současné době nevyužívaný a opuštěný areál využít ve prospěch sportovních a dalších volnočasových aktivit mládeže, zejména pro výuku tělesné výchovy základních a středních škol. Dále bude areál využíván pro veřejné sportovní a kulturní akce obyvatel Chomutova. Převedené pozemky jsou součástí plochy, kde je plánována výstavba letního stadionu (fotbalové hřiště a atletický areál).Příslušnost hospodaření s uvedenými nemovitostmi připadla ÚZSVM po zániku Okresního úřadu Chomutov.