Pátek, 29. května 2020

Dědictví na Mělnicku vyneslo přes půl milionu korun

16.04.2009
Dědictví na Mělnicku vyneslo přes půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu hotovost ve výši téměř 520 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu hotovost ve výši téměř 520 tisíc korun.

Jednalo se o peníze uložené na vkladních knížkách a bankovním účtu, které ÚZSVM získal rozhodnutím Okresního soudu v Mělníce jako tzv. odúmrť. Součástí dědictví byly šperky, hodinky a pamětní mince v celkové hodnotě bezmála 7 tisíc korun. ÚZSVM cennosti předal Puncovnímu úřadu v Praze.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.