Pátek, 29. května 2020

Pravěké výšinné sídliště Křemenáč bude odpočinkovou zónou

08.04.2009
Pravěké výšinné sídliště Křemenáč bude odpočinkovou zónou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), převedl do vlastnictví obce Břasy dva pozemky, které jsou evidované jako nemovitá kulturní památka.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), převedl do vlastnictví obce Břasy dva pozemky, které jsou evidované jako nemovitá kulturní památka.

Jednalo se o Pravěké výšinné sídliště Křemenáč. První pozemek byl převeden bezúplatně, protože obec zde zabezpečí svým občanům odpočinkovou zónu.

Na buližníkovém návrší zvaném dříve Hájek a dnes Křemenáč byly nalezeny pazourkové čepelky, keramické střepy a mazanice s otisky dřev z pozdní doby kamenné. Na nejvyšším jižním konci stálo výšinné sídliště, v době bronzové pak jiné sídliště bylo zhruba uprostřed návrší. Z Břas konkrétně je znám nález bronzového náramku, který pochází patrně ze starší doby železné.

Druhý pozemek, který je částečně zastavěn budovou vodojemu a je ve vlastnictví obce Břasy, ÚZSVM prodal za 80 tisíc korun. Výtěžek z prodeje je příjmem do státního rozpočtu.