Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM obohatil sbírky muzea

14.04.2009
ÚZSVM obohatil sbírky muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval Královéhradeckému kraji, zastoupenému Regionálním muzeem Náchod, do sbírkových fondů větší množství movitých věcí. Jednalo se o téměř 300 různorodých položek.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval Královéhradeckému kraji, zastoupenému Regionálním muzeem Náchod, do sbírkových fondů větší množství movitých věcí. Jednalo se o téměř 300 různorodých položek.

Šlo o věci používané v domácnosti, které mají muzejní hodnotu a významně obohatí sbírkový fond krajské příspěvkové organizace Regionálního muzea Náchod.

Předmětem darovací smlouvy byly religiózní předměty, sklo, starožitný porcelán, keramika, kuchyňské soupravy, jídelní servisy, stolní hry, hračky, mince, dětské oblečení, stolní hodiny nebo také soubory pohlednic, map a reklamních tisků.

ÚZSVM získal uvedený majetek jako tzv. odúmrť. Převod movitých věcí schválilo Ministerstvo kultury ČR.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.