Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu 420 tisíc korun

10.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu částku přesahující 420 tisíc korun, kterou získal jako tzv. odúmrť.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu částku přesahující 420 tisíc korun, kterou získal jako tzv. odúmrť.

Státu tuto částku ÚZSVM získal při projednávání dědictví po zůstavitelce, která neměla žádné dědice. Šlo o hotovost zanechanou na účtu ve výši cca 390 tisíc korun a hotovost na vkladní knížce ve výši téměř 32 tisíc korun. Zůstavitelka byla v závěru svého života hospitalizována ve speciálním zdravotnickém zařízení, které její finanční prostředky opatrovalo.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.