Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM předal budovu finančnímu ředitelství

02.04.2009
ÚZSVM předal budovu finančnímu ředitelství
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu v Děčíně Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem. Účetní cena objektu včetně příslušenství a parcely je téměř 1,8 milionu korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu v Děčíně Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem. Účetní cena objektu včetně příslušenství a parcely je téměř 1,8 milionu korun.

Dvoupodlažní administrativní budova se nachází v blízkosti centra města Rumburk, její kapacita je 19 kancelářských míst. Objekt byl v minulosti z části zrekonstruován a sloužil pro výkon agendy státní sociální podpory. Součástí převodu byly také movité věci, které jsou s budovou funkčně spojené (např. plynový kotel nebo telefonní ústředna).

Podle usnesení Vlády ČR měla být budova původně předána České správě sociálního zabezpečení, která však později označila nemovitost za nepotřebnou a požádala o revokaci usnesení vlády. Další dispozice s objektem již byly v kompetenci Regionální dislokační komise Ústí nad Labem, která na základě zájmu rozhodla o bezúplatném převodu nemovitostí Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, které budovu využije pro přestěhování Finančního úřadu v Rumburku.