Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl vodní toky novým správcům

24.04.2009
ÚZSVM převedl vodní toky novým správcům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil v 1. čtvrtletí letošního roku převod další skupiny vodních toků. Novým vlastníkem se stala Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Moravy s. p., Lesy ČR s. p. a v jednom případě fyzická osoba.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil v 1. čtvrtletí letošního roku převod další skupiny vodních toků. Novým vlastníkem se stala Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Moravy s. p., Lesy ČR s. p. a v jednom případě fyzická osoba.

Jednalo se celkem o 95 pozemků ve 20 katastrálních územích bývalého okresu ďár nad Sázavou. Celková výměra majetku je 66. 218 m2 v účetní hodnotě téměř 127 tisíc korun.

V 80 případech se novým vlastníkem převedených pozemků stala Zemědělská vodohospodářská správa, v 6 případech státní podnik Povodí Moravy a v 8 případech byly vodní toky převedeny státnímu podniku Lesy ČR.

ÚZSVM těmito převody sjednocuje majetkové vztahy vlastníka pozemků se správcem vodního toku.