Úterý, 19. listopadu 2019

Hale na Březenecké se blýská na lepší časy

24.04.2008
Sport klub udělal první krok. Rozhodl se zažádat stát o převod budovy na sebe.

Hala na Březeneceké má problémy. Nyní by však mohla budova patřit Sportklubu 80. Pak by se konečně mohlo začít opravovat.

Předseda Sportklubu 80 už má s budoucností haly jisté plány. Až bude hala naše, tak se jako první bude určitě dělat zateplení a další energetická opatření, informuje předseda Gustav Konopka.
Hned po té se mohou lidé těšit na novou palubovku a nové šatny. Tím by se pro začátek skončilo, svěřuje se Gustav Konopka. Budeme se snažit dát halu do pořádku, tak aby vyhovovala dnešním nárokům, dodává.

V současné situaci, kdy sportovní hala patří státu, není možné nalákat investory a něco opravovat. Proto už sportovní stánek několik let chátrá. Za posledních deset let se tu nic nezměnilo, jen v posilovně vyměnili podlahu. Chápu, že nejsou peníze, ale kdyby třeba v posilovně aspoň vymalovali, nebo vyměnili plakáty, bylo by to hned lepší, říká zklamaná návštěvnice Ivana Doležalová. Samozřejmě budu ráda, když se to změní a už se těším, dodává.

To zda bude hala patřit opravdu Sportklubu ještě není vůbec jisté. Vedení však udělalo první krok.
V úterý měl totiž Sportklub 80, který je provozovatelem, valnou hromadu. Jejím hlavním tématem bylo, jak se bude řešit vlastnictví budovy.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) navrhl Sportklubu 80 dvě varianty, jak budovu získat. Jednou byl bezúplatný převod a tou druhou přímý prodej.

Na úterní valné hromadě se Sportklub 80 rozhodl přistoupit k první variantě, přestože přímý prodej by byl rychlejší. Na odkoupení nemáme peníze, stálo by to třicet pět milionů, které bychom dali v podstatě za energetickou ruinu, vyjádřil se bývalý předseda Petr Engel.

Sportovní halu totiž momentálně nejvíc trápí energetické ztráty. Objekt byl postaven již na přelomu 70. a 80. let. Když se na začátku tohoto roku dělal audit, zjistilo se že jsou zde značné energetické a tím pádem i finanční ztráty. Proto je nutné udělat minimálně zateplení. To však bude stát kolem sedmnácti milionů korun.

Kvůli finančním problémům, které Sportklub díky energetickým ztrátám má, byla dokonce nastíněna nejhorší varianta. Tou je úplné zavření sportoviště, kam denně chodí mnoho lidí.

S úřadem se již o bezúplatný převod jedná, jen je zapotřebí doložit vyjádření valné hromady, které je součástí žádosti, vysvětlil Petr Engel.

Ř˜editelka ÚZSVM Ústí nad Labem však poukazuje na to, že bezúplatný převod je sice možností, ale ve většině případů výjimečnou. adatel musí splnit několik podmínek. Jedna z nich je, že po dobu 5 až 10 let se nesmí objekt komerčně využívat. Další je ta, že se musí doložit veřejný zájem, to znamená užití pro veřejnost, vysvětlila ředitelka ÚZSVM Helena Brožovská.

My nemáme zájem o tento majetek, stát ho nepotřebuje ke své činnosti, dodává pro příznivce haly optimisticky Brožovská. Podle předsedy žádost bude splňovat podmínky úřadu.

Jakmile tedy bude hala ve vlastnictví Sportklubu budou se moct začít shánět investoři nebo se bude moci žádat o různé dotace. Dokud je hala ve vlastnictví státu tak to nejde, je tu tříměsíční výpovědní lhůta, vysvětluje Engel.

Jak dlouho však bude převod trvat, nedokázala odhadnout ani Brožovská. Na prvním místě bude záležet na podobě žádosti.