Pondělí, 17. února 2020

Dědictví pro galerie

03.04.2006

STÁTNÍ ROZPOČET


Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přispělo do státního rozpočtu 32 miliony korun. Taková je loňská bilance jedné z agend úřadu -řešení odúmrtí. Pokud totiž nemá zemřelý dědice, vypořádává jeho pozůstalost stát. Pražská pobočka ÚZSVM řešila v minulém roce 290 nových případů. V případech, kdy jsou součástí odúmrtí umělecké předměty, předává je ÚZSVM bezúplatným převodem do galerií a muzeí. V loňském roce řešil úřad například pozůstalost Jiřího Kunce, syna akademického malíře. Národnímu památkovému ústavu v Plzni byl předán nábytek, koberce a soupravy dýmek, Národní galerie převzala obrazy od Mařáka, Šafaříka a Reidela.