Pondělí, 17. února 2020

Wolkerovo údolí se dočká regenerace

18.04.2006

Zanedbané Wolkerovo údolí, které slouží jako veřejná zeleň a oddychové místo obyvatel blízkého sídliště Dukla a sídliště Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí, se zřejmě zanedlouho dočká proměny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal odúmrtí ideální jednu třetinu části pozemků v této lokalitě a bezplatně tento majetek předá městu. Ústí nad Orlicí už připravilo rozsáhlý plán regenerace Wolkerova údolí s vybudováním cestiček pro pěší, ošetřením stávajících porostů, výsadbou nových, vyčištěním vodních ploch a vytvořením oddychových zákoutí. Smlouva o bezúplatném převodu byla schválena ministerstvem financí a úřad už podal návrh na vklad do katastru nemovitostí ve prospěch města.